Mała encyklopedia określeń, dotyczących branży transportowej.

A

AWB (Air Way Bill)

B

Bill of Landing

C

Certyfikat FIATA
Certyfikat Fitosanitarny