Fracht kolejowy

Maj 10, 2018 Bez kategorii

Fracht kolejowy


Ogólnie rzecz biorąc fracht, to nowa forma transportu, znacznie tańsza od zwykłego transportu morskiego, czy powietrznego. A stawki są uzależnione od masy i objętości, jaką ma dana przesyłka. Ta forma transportu, sprawia że zarówno małe firmy, jak też duży dostawcy towarów, albo producenci wysyłający towar do swoich klientów, mają takie same szanse, gdyż nie muszą ponosić dużych opłat, ale odpowiednio proporcjonalne do swoich wysyłek. Kolejnym powodem, dla którego okazuje się, że fracht jest dość dobrym rozwiązaniem jest to, że opłata jest pobierana dopiero po dostarczeniu przesyłki do adresata i to w dodatku nieuszkodzonej.

Przeciwdziałanie nadużyciom

Fracht powstał dlatego, że wiele przesyłek było niedostatecznie przechowywanych, a także znaczna ich część ulegała zniszczeniom lub w ogóle często ginęła po drodze w czasie zwykłego transportu. Taka forma pobierania opłat przez firny transportowe, ma na celu wyeliminowanie niedostatecznie wykonanej usługi, ale także sprawić, aby jakość usług była na nieco wyższym poziomie, podobnie jak samego przeładunku towarów w czasie drogi z miejsca wysyłki do odbiorcy końcowego.

Transport kolejowy

Kolej ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą i to na większości kontynentów. Z tego właśnie powodu jest bardzo często wybieranym środkiem do transportu towarów i osób. Zebrane przesyłki, które mają zostać dostarczone w określone miejsce zbiera się w jeden kontener, aby ten mógł jako doczepiony wagon, przemieszczać się z miejsca na miejsce wraz z pociągiem. Same pociągi i tak kursują każdego dnia i to w określonym czasie, zazwyczaj dość regularnie. Dzięki temu da się także przewidzieć, o której godzinie znajdą się w danym miejscu, z dość sporą dokładnością.

Na czym polega fracht?

Dodatkowo fracht polega na zbieraniu przesyłek, które zmierzają w tę samą stronę, a to dość sensowne rozwiązanie, bo jak wiadomo w określonych miejscach różne przesyłki zmieniają kierunek, aby zmierzać w stronę odbiorcy końcowego, czyli inaczej mówiąc ich drogi się rozchodzą, mimo że wspólnie przebyły pewną odległość. Z tego powodu w poszczególnych kontenerach mogą powstawać tak zwane luki, które można, a nawet trzeba wypełnić i robi się to, przez zbieranie innych przesyłek w celu zapełnienia danego kontenera, zanim ten wyruszy w dalszą drogę.

Jednakowe opłaty

Czasem stosuje się zasadę ujednolicenia opłat za przesyłkę, jeśli ma ona standardowe, mieszczące się w określonych granicach wymiary. Ma to na celu spowodowanie, aby firmy wysyłające towary w dalekie trasy, nie byli narażeni na zbyt duże koszty, skoro przewoźnik i tak zmierza w to samo miejsce, co ich przesyłki. Pozwala to na optymalizację kosztów, ale także racjonale gospodarowanie zasobami, takimi jak stałe kursy kolei. Do każdego kontenera jak zwykle dołączany jest tak zwany list przewozowy, który zawiera niezbędne informacje, dotyczące między innymi jego zawartości, a także miejsca rozładunku. Wszelkie, wymagane w danym kraju formalności, muszą zostać spełnione, aby kontener mógł wyruszyć w dalszą drogę.